Spółka "ARE" projektuje obiekty mieszkaniowe, użyteczności

publicznej, wnętrza i architekturę przemysłową

Zatrudnia 12 architektów (projektantów i asystentów).

Dokumentacja powstaje na 14 stanowiskach Autocad

Architectural Desktop i 4 stanowiskach Archicad

Współpracujemy z projektantami wszystkich branż z wielu

renomowanych firm projektowych w Warszawie

Głównymi projektantami firmy są architekci

arch. Jakub Wacławek i arch. Grzegorz Stiasny